Matura 2017 (nowa) - zadanie 4 (Słodzik)

Zadanie 4.1 (1 punkt)

Zadanie trochę nietypowe jak na maturalne zadanie do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym (w końcu 4.3 ma w poleceniu utwórz wykres). Mamy dwie tabele (faktycznie dwa pliki tekstowe, ale to żadna różnica). No ale tak to jest jak w Excelu ląduje coraz więcej funkcji przetwarzających dane jak w bazie danych (tabele przestawne, sumy pośrednie).

Tak więc w zadaniu 4.1 tworzymy zapytanie, w którym grupujemy wiersze po numerach nip w jednej kolumnie i sumujemy kilogramy w drugiej kolumnie. Dochodzi do tego posortowanie wyników po drugiej z nich i wybranie trzech największych wyników. Ostatecznie otrzymujemy:

zadanie 41

nip zakupiony cukier
254-14-00-156 27505
847-48-41-699 26955
392-78-93-552 26451

W związku z tym, że za zadanie jest 1 punkt, to raczej nie ma możliwości otrzymania czegokolwiek za inny niż powyższy wynik.

Zadanie 4.2 (2 punkty)

W tym zadaniu należało podać łączną cenę bez rabatów sprzedaży cukru przez 10 lat działalności. Można było rozwiązać na dwa sposoby:

 1. policzyć wartość każdej transakcji (łącząc każdy wiersz tabeli cukier z jednym z wierszy tabeli cennik) i następnie zsumować wyniki
 2. zsumować sprzedaż cukru w każdym roku, pomnożyć uzyskane wyniki przez ceny z tabeli cennik i zsumować wynik

Pierwszy sposób łatwiejszy do wykonania w bazie danych, drugi prostszy w arkuszu (szybszy w wykonaniu dla tych co zdecydowali się na rozwiązanie zadania w arkuszu). Niezależnie od wyboru metody uzyskuje się wynik 643 267,07 zł. Za zadanie można uzyskać 2 punkty, ale wynikiem jest jedna liczba. Nie wiem jaki błąd można zrobić aby uzyskać częściowy 1 punkt. Chyba nie będzie możliwości takiej oceny.

Zadanie 4.3 (3 punkty)

W tym zadaniu trzeba stworzyć tabelkę agregującą ilości sprzedanego cukru w poszczególnych latach i na jej podstawie zrobić wykres. Jeżeli w poprzednim zadaniu najpierw zsumowaliśmy sprzedaż w poszczególnych miesiącach a potem liczyliśmy jej wartość to tabelkę już mamy :-) Jeżeli nie to robimy ją teraz. Dla korzystających z baz danych przyda się funkcja year języka SQL. Niezależnie od wyboru metody powinniśmy uzyskać wynik:

rok wielkość sprzedaży
2005 27016
2006 27226
2007 31720
2008 36523
2009 30764
2010 32521
2011 23778
2012 26976
2013 28419
2014 35284

Chwilę później na podstawie powyższej tabeli tworzymy wykres (to już raczej w arkuszu kalkulacyjnym):

Za całe zadanie można mieć trzy punkty. Najprawdopodobniej za tabelkę (dane) 1 punk, zaś za sam wykres 2 punkty (w tym za: typ wykresu, odpowiednie wyskalowanie osi pionowej, dobór danych oraz opis osi/wykresu)

Zadanie 4.4 (3 punkty)

W tym zadaniu dla każdego kupującego trzeba była oddzielnie dla każdej transakcji policzyć ile zakupił łącznie z bieżącą transakcją cukru i odpowiednio policzyć rabat. Następnie zsumować wszystkie rabaty i podać jedną liczbę. Poprawnym wynikiem jest 38 126,35 zł. Niby jedna liczba i jeden poprawny wynik, ale ile możliwości niewielkich pomyłek (i zarazem możliwości przyznania niepełnych punktów):

 • nieuwzględnienie bieżącej transakcji do uwzględniania rabatu
 • policzenie rabatu jako rabatu jednostkowego (bez przemnożenia przez wielkość bieżącej sprzedaży)
 • pomyłka w warunkach ">" zamiast "≥"

Za każdy pojedynczy (z powyższych) błąd można spodziewać się pewnych punktów, ale kilka z nich razem już raczej będą dyskwalifikowały wynik.

Zadanie 4.5 (4 punkty)

Zadanie symulacyjne. Jednak nie powiązane z pozostałymi zadaniami z serii. Przed przystąpieniem do symulacji warto policzyć obrót w każdym miesiącu, wtedy nasza symulacja zamiast kilku tysięcy wierszy będzie miała ich jedynie 120. Jak już mamy przygotowaną tabelkę ze 120 miesiącami z wielkością sprzedaży dostawiamy sobie kolejne kolumny:

 • magazyn na początku miesiąca
 • magazyn po uwzględnieniu bieżącej sprzedaży
 • brak w magazynie do 5 ton
 • zaokrąglenie poprzedniej wartości do pełnych ton w górę (czyli też wielkość dostawy)

Następnie obliczamy ile było dostaw nie mniejszych niż 4000 kg. Poprawnym wynikiem jest 14. Ponownie można popełnić błędy w kilku miejscach:

 • pomyłka w warunkach ">" zamiast "≥"
 • dokupienie cukru gdy nie potrzeba (sierpień 2010) - jak ktoś liczył ile razy dokupiono mniej niż 4t i nie uwzględnił braku zakupu jak kupienia mniej niż 4t
 • niezaokrąglanie zakupu do pełnych ton
 • ...

Tak jak poprzednio punkty będą pewnie przyznane gdy popełni się jeden błąd z powyższych błędów, ale nie liczyłbym na nie przy popełnieniu kilku błędów na raz.