Matura 2017 (nowa) - zadanie 3 (Test)

Zadanie 3.1 (1 punkt)

W tym roku na maturze czekały dwa zadania z analizy zapytania w języku SQL. W pierwszym z nich trzeba było wybrać te zapytania, których wyniki będą zawsze uporządkowane niemalejąco wg pola nazwa.

W teorii baz danych jest jasno napisane, że dane w tabeli nie mają kolejności. Jedynym sposobem osiągnięcia zadanej kolejności jest użycie klauzuli ORDER BY z odpowiednim podaniem porządku sortowania. W związku z tym, że w pytaniu chodziło o bezwarunkowe uporządkowanie wg wartości w kolumnie nazwa, to w zapytaniu słowo nazwa musi wystąpić bezpośrednio po klauzuli ORDER BY.

Poprawne odpowiedzi dadzą więc zapytania 2 i 4, zaś zapytania 1 i 3 mogą dać odpowiedzi błędne. W zapytani 1 wyniki będą posortowane przede wszystkim wg pola wartość, zaś w zapytaniu 3 kolejność odpowiedzi wg teorii baz danych jest przypadkowa (mimo iż niektóre implementacje mogą dane sortować wg pola nazwa).

Podsumowując poprawną odpowiedzią jest FPFP.

Zadanie 3.2 (1 punkt)

W kolejnym zadaniu mamy zapytanie i kilka informacji o możliwej (bądź niemożliwej) odpowiedzi.

Pierwsze zdanie jest fałszywe. Żaden numer PESEL nie pojawi się w wyniku wielokrotnie ponieważ wyniki są grupowane wg tego pola (GROUP BY pesel). Drugie zdanie jest prawdziwe ponieważ z odpowiedzi są wykluczone numery PESEL znajdujące się w w tabeli dokumenty zastrzeżone (WHERE pesel NOT IN (SELECT pesel FROM dokumenty_zastrzezone)). Trzecie zdanie jest prawdziwe ponieważ otrzymamy wynik o dwóch kolumnach (SELECT pesel, COUNT(*)). Zdanie czwarte jest fałszywe, ponieważ w wyniku nie pojawi się żaden wiersz o wartości w drugiej kolumnie równej 1 (HAVING COUNT(*) > 1).

Podsumowując poprawną odpowiedzią jest FPPF.

Zadanie 3.3 (1 punkt)

To zadnie możne być trochę dyskusyjne. W treści zadania jest kilka nie do końca wyjaśnionych kwestii. Ale o tym za chwilę, przy kolejnych zdaniach. Słyszałem kiedyś koncepcję, że każde zdanie ze słowem "może" będzie w teście na maturze z informatyki zdaniem prawdziwym. Rzeczywiście tak jest na ogół. To zadanie jednak przeczy tej teorii.

Pierwsze zdanie jest prawdziwe i chyba nie ma co nad nim dyskutować. W drugim zdaniu kluczowym słowem jest "szybko". Dysponując odpowiednim komputerem wszystko można zrobić szybko. Jednak wygenerowanie podpisu cyfrowego na podstawie klucza publicznego zadaniem do szybkiego wykonania jednak nie jest. Podobnie fałszywe jest kolejne zdanie i z tego samego powodu. Kolejną problematyczną kwestią jest skuteczność rozsyłania listów elektronicznych zawierających podmieniony nagłówek "Od:". Spora część tak spreparowanych maili zostanie usunięta przez serwery pocztowe. Rozsyłać listy elektroniczne z podmienionym nagłówkiem jednak można i jest szansa, że część z nich dotrze do adresatów.

Podsumowując poprawną odpowiedzią jest PFFP.